EU Projects


Białostocka Fabryka Okien dzięki wsparciu z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zrealizowała projekt "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Białostockiej Fabryki Okien na rynku krajowym i zagranicznym poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji stolarki otworowej PCV" polegający na zakupie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji okien i drzwi PCV.

Zastosowane w procesie nowe urządzenia spowodowały między innymi większą dokładność ciętych profili z PCV, wyeliminowanie pomyłek na wymiarach czy kątach cięcia, wzrost wytrzymałości zgrzewanych konstrukcji. Zastosowanie w poszczególnych zespołach roboczych wielu nowoczesnych rozwiazań pozwoliło na wdrożenie do procesu produkcyjnego nowych bardziej wydajnych urządzeń, co doprowadziło do osiągnięcia bardzo wysokich parametrów obróbczych, powtarzalności wymiarowej i wysokiej jakości otrzymywanych wyrobów. Proces produkcji stolarki otworowej z PCV składa się z wielu etapów, z których każdy musi zostać wsparty odpowiednim urządzeniem. Utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości produkcji na każdym etapie powoduje wyprodukowanie konstrukcji okna lub drzwi z odpowiednimi parametrami jakości i wytrzymałości. Na skutek zastosowania nowego procesu technologicznego produkt w postaci okna bądź drzwi z PCV jest udoskonalany w sposób optymalny.


 

Go to top