The principle of Comoros Thermal Insulation (IKD)

Rzut oka na przekrój profilu wyjaśnia wszystko:

w miejscu, gdzie zazwyczaj znajduje się wzmocnienie stalowe, komora jest całkowicie wypełniona specjalnym tworzywem izolującym. W tym przypadku funkcję statyczną przejmuje na siebie pakiet szybowy. Powoduje to redukcję ciężaru i kosztów (transportu) oraz ułatwia montaż.

Address

Białostocka Fabryka Okien Adam Władyko

Białystok ul. Pogodna 22

tel./fax: + 48 85 742 20 08

e-mail: biuro@bfo.com.pl

Opening times:

Mon. - Fri. 08:00 - 16:00

Sat. 09:00 - 13:00

International trade- Contact in English

Mariola Ostrowska

mob. +48 530 323 013

project@bfo.com.pl

Technical Director

Hubert Jonasz

tel. +48 511 744 006

hubert.jonasz@bfo.com.pl

logistyka@bfo.com.pl

Administration, finance

malgorzata.pankiewicz@bfo.com.pl

Trade office - Sweden

Stanislaw Niemotko

Tel +46 760267780

Solbogatan 4

281 97 Ballingslöv

stanislaw@sn-byggservice.se

www.bfo-fonster.se

Go to top