Zasada Izolacyjnej Komory Termicznej (IKD)

Rzut oka na przekrój profilu wyjaśnia wszystko:

w miejscu, gdzie zazwyczaj znajduje się wzmocnienie stalowe, komora jest całkowicie wypełniona specjalnym tworzywem izolującym. W tym przypadku funkcję statyczną przejmuje na siebie pakiet szybowy. Powoduje to redukcję ciężaru i kosztów (transportu) oraz ułatwia montaż.

Go to top